شرکت کربن فناور امــیرکــبیر

شرکت کربن فناور امیرکبیر(ساتیا تک)، با هدف تولیدات با فناوری بالا، تامین مواد اولیه صنایع مهم و جایگزینی واردات تاسیس شده است.

پوشش های پلیمری

مشاوره و تامین پوشش های صنعتی با خواص و عملکرد مطلوب. فرمولاسیون پوشش های پلیمری بر اساس انتظارات و شرایط جوی بر پایه رزین های اپوکسی، آکریلیک، پلی یورتان، آلکید، واش پرایمر.

کامپوزیت

تامین رزین و مشاوره فرمولاسیون کامپوزیت های خاص؛ کامپوزیت های بر پایه رزین های اپوکسی و فنولیک و الیاف شیشه، کربن. دستیابی به خواص و عملکرد مطلوب از طریق فرموله کردن رزین مورد استفاده.

صنعت ریخته گری

تولید چسب های ماهیچه گیری کاربوفن، کلدباکس و ماسه چراغی. تولید چسب کاربوفن و چسب کلدباکس برای اولین بار در کشور به صورت تولید انبوه.

صنعت لنت ترمز

تولید چسب لنت ترمز و رزین نوالاک برای استفاده در فرمولاسیون کامپوند لنت ترمز. تولید صنعتی چسب لنت ترمز برای اولین بار در کشور.

چسب لنت ترمـــز

لنت های ترمز دیسکی و کفشکی خودروهای سبک، سنگین و قطار

لنت ترمز یک قطعه فوق ایمنی در وسایل نقلیه می باشد که نقش اصلی در کارکردسیستم ترمز خودرو ایفا می نماید. به منظور بهبود کیفی محصولات، گریدهای متفاوتی از چسب تولید شده تا فرمولاسیون مختلف تولیدکنندگان را پوشش دهد.

خدمات تحقیق و توسعه

شرکت کربن فناور امیرکبیر بدلیل بهره مندی از متخصصینی از رشته های مختلف در زمینه های سنتز و تولید رزین ها، چسب ها، پوشش های پلیمری، کامپوزیت ها و طراحی خط تولید آماده انجام خدمات تحقیق و توسعه می باشد.

سنتز و تولید رزین و چسب

از فعالیت های جاری توسعه و تحقیق، دستیابی به دانش فنی تولید رزین ها و چسب های با فناوری بالا می باشد. یکی از زمینه فعالیتهای شرکت کربن فناور امیرکبیر امور تحقیقاتی و تولید رزین ها و چسب های وارداتی می باشد.

رنگ و پوشش های پلیمری

رنگ ها و پوشش های پلیمری محافظ در برابر خوردگی سازه ها از فیلدهای تحقیقاتی این شرکت است.

پلی یورتان ها و اپوکسی ها

فرموله کردن و فراوری ایزوسیانات ها و اپوکسی ها بمنظور رسیدن به خواص رفتاری و عملکردی مناسب از زمینه های تحقیقاتی این شرکت است.

کامپوزیت

تولید قطعات کامپوزیتی با مشخصات فنی مورد انتظار از قبیل خواص مکانیکی و حرارتی مطلوب از زمینه های تحقیقاتی این شرکت می باشد.

همکاران ما