ریخته گری و فرآیند آن

ه منظور شکل دادن فلزات و تهیه قطعات از آنها ابتدا فلز را ذوب کرده سپس در قالب، تزریق کرده و پس از سفت شدن فلز در حین سرد شدن، قطعه از قالب خارج می شود. رایج ترین فلزات برای ریخته گری آلومینیوم و چدن هستند. فلزات دیگر مانند برنز، استیل، منگنز و روی نیز می توانند ریخته گری شوند...

16 اسفند 1401
4 دقیقه
1.341
تمیز کردن سطح (Surface Cleaning)

پس از عملیات حرارتی، ماسه یا دیگر مواد قالب ممکن است به قطعه چسبیده باشند. بدین منظور قطعه توسط سندبلاست تمیز می شود...

16 اسفند 1401
تمیز کردن سطح (Surface Cleaning)

پس از عملیات حرارتی، ماسه یا دیگر مواد قالب ممکن است به قطعه چسبیده باشند. بدین منظور قطعه توسط سندبلاست تمیز می شود...

16 اسفند 1401
تمیز کردن سطح (Surface Cleaning)

پس از عملیات حرارتی، ماسه یا دیگر مواد قالب ممکن است به قطعه چسبیده باشند. بدین منظور قطعه توسط سندبلاست تمیز می شود...

16 اسفند 1401
test1
test2
All
test3
test4
ریخته گری و فرآیند آن چگونه است؟
آموزش ریخته گری

پس از عملیات حرارتی، ماسه یا دیگر مواد قالب ممکن است به قطعه چسبیده باشند. بدین منظور قطعه توسط سندبلاست تمیز می شود...

16 اسفند 1401
1.341
d

جدیدترین مقالات

آموزش ریخته گری
ریخته گری و فرآیند آن چگونه است؟
16 اسفند 1401
1.341
آموزش ریخته گری
ریخته گری و فرآیند آن چگونه است؟
16 اسفند 1401
1.341
آموزش ریخته گری
ریخته گری و فرآیند آن چگونه است؟
16 اسفند 1401
1.341
آموزش ریخته گری
ریخته گری و فرآیند آن چگونه است؟
16 اسفند 1401
1.341
آموزش ریخته گری
ریخته گری و فرآیند آن چگونه است؟
16 اسفند 1401
1.341
آموزش ریخته گری
ریخته گری و فرآیند آن چگونه است؟
16 اسفند 1401
1.341